فروش ستون HPLC C18|خرید ستون HPLC C18|قیمت ستون HPLC C18

ساخت وبلاگ
چکیده : فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن C18 و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا: Chromenta C1... با عنوان : فروش ستون HPLC C18|خرید ستون HPLC C18|قیمت ستون HPLC C18 بخوانید :

فروش ستون C18

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن C18 و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

Chromenta C18 HPLC Columns

Series

base material

particle, um pore, A pH range temp range, deg-C note

silica

1.8, 3, 5, and 10

120

2 - 8

20 - 60

standard C18 HPLC column

silica

3, 5, and 10

120

2 - 8

20 - 60

100% aqueous compatible

polymer-silica

3 and 5

120

2 - 12

20 - 80

wide pH range, high pH stable

silica

3 and 5

300

2 - 8

20 - 60

large pore sizes

 

 

 

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن C8 و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

Chromenta C8 HPLC Columns

Series

base material

particle, um pore, A pH range temp range, deg-C note

silica

3 and 5

120

2 - 8

20 - 60

standard C8 HPLC column

polymer-coated silica

3 and 5

120

2 - 12

20 - 80

wide pH range, high pH stable

silica

5

300

2 - 8

20 - 60

large pore sizes

 

 

 

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن C4 و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

 

Chromenta C4 HPLC Columns

Series

base material

particle, um pore, A pH range temp range, deg-C note

silica

5

120

2 - 8

20 - 60

standard C4 HPLC column

silica

3 and 5

300

2 - 8

20 - 60

hydrophobic interaction chromatography

 

 

 

 

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن CN و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

Chromenta CN HPLC Columns

Series

base material

particle, um pore, A pH range temp range, deg-C note

silica

3, 5, and 10

120

2 - 8

20 - 60

alternate selectivity to C18 columns

 

 

 

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن phenyl و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

Chromenta Phenyl HPLC Columns

Series

base material

particle, um pore, A pH range temp range, deg-C note

silica

1.8, 3, and 5

120

2 - 8

20 - 60

Phenyl-Propyl

polymer/silica

5

120

2 - 12

20 - 60

Phenyl-Hexyl

silica

5

300

2 - 8

20 - 60

Phenyl-Propyl, HIC for proteins

 

 

 

 

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن C30 و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

Dimension*

KH-C30

2.1x30mm

KH3003.2103

2.1x50mm

KH3003.2105

2.1x100mm

KH3003.2110

2.1x150mm

KH3003.2115

2.1x200mm

KH3003.2120

2.1x250mm

KH3003.2125

3.0x30mm

KH3003.3003

3.0x50mm

KH3003.3005

3.0x100mm

KH3003.3010

3.0x150mm

KH3003.3015

3.0x200mm

KH3003.3020

3.0x250mm

KH3003.3025

4.0x30mm

KH3003.4003

4.0x50mm

KH3003.4005

4.0x100mm

KH3003.4010

4.0x150mm

KH3003.4015

4.0x200mm

KH3003.4020

4.0x250mm

KH3003.4025

4.6x30mm

KH3003.4603

4.6x50mm

KH3003.4605

4.6x100mm

KH3003.4610

4.6x150mm

KH3003.4615

4.6x200mm

KH3003.4620

4.6x250mm

KH3003.4625

 

5um, C30 100A, pH 2 -6

Dimension*

KH-C30

2.1x30mm

KH3005.2103

2.1x50mm

KH3005.2105

2.1x100mm

KH3005.2110

2.1x150mm

KH3005.2115

2.1x200mm

KH3005.2120

2.1x250mm

KH3005.2125

3.0x30mm

KH3005.3003

3.0x50mm

KH3005.3005

3.0x100mm

KH3005.3010

3.0x150mm

KH3005.3015

3.0x200mm

KH3005.3020

3.0x250mm

KH3005.3025

4.0x30mm

KH3005.4003

4.0x50mm

KH3005.4005

4.0x100mm

KH3005.4010

4.0x150mm

KH3005.4015

4.0x200mm

KH3005.4020

4.0x250mm

KH3005.4025

4.0x300mm

KH3005.4030

4.6x30mm

KH3005.4603

4.6x50mm

KH3005.4605

4.6x100mm

KH3005.4610

4.6x150mm

KH3005.4615

4.6x200mm

KH3005.4620

4.6x250mm

KH3005.4625

4.6x300mm

KH3005.4630

 

 

 

 

فروش ستون های HPLC و UPLC با فاز ساکن Diol و سایزهای مختلف ساخت کمپانی COLUMNEX امریکا:

Diol - 5um, pH 2 - 7

Dimension*

KH-Diol

4.6×150mm

KHDi05.4615

4.6×250mm

KHDi05.4625

4.6×300mm

KHDi05.4630


موضوعات مرتبط: قطعات یدکی
برچسب‌ها: فروش ستون 25C18 یا 15 سانتی , فروش ستون C18 HPLC اجیلنت , فروش ستون HPLC واترز فروش دستگاه UPLC...
ما را در سایت فروش دستگاه UPLC دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 63 تاريخ : چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت: 15:23